(Orthese)zorg voor mensen met de late gevolgen van polio

Hilde Ploeger

Still to go

from €1.000 (25%)

De afgelopen 10 jaar heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit van enkel-voetorthesen (beenbeugels) voor mensen met kuitspierzwakte ten gevolge van polio. Het proefschrift dat daaruit voortvloeide levert bewijs voor de effectiviteit van maatwerk enkel-voetorthesen voor het verbeteren van het looppatroon, het energieverbruik, de loopsnelheid en de tevredenheid. De effectiviteit van maatwerk enkel-voetorthesen varieert echter sterk tussen mensen met kuitspierzwakte ten gevolge van polio en kan worden verbetert door stijfheid van de enkelvoetorthese individueel aan te passen. Welke instelling nodig is voor de beste verbetering verschilt per persoon. Met uw bijdrage kan er vervolgonderzoek gedaan worden naar het verbeteren van de (orthese)zorg voor mensen met de late gevolgen van polio.

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
View all
€15 01-07-2022 | 12:17
€15 01-07-2022 | 08:15
€25 30-06-2022 | 23:05
€15 30-06-2022 | 19:01
€15 30-06-2022 | 16:06