Zes projecten die de zorg voor mensen met het postpoliosyndroom direct kunnen verbeteren

Normal e168fd7b4f7fa41cecc368fa1bbc99c624fb602c
10-01-2019 | 15:29

Om de zorg voor mensen met het postpoliosyndroom te verbeteren, ziet prof. dr. Frans Nollet die als revalidatie-arts verbonden is aan het Amsterdam een aantal concrete oplossingen:

1. Mensen met het postpoliosyndroom zijn geneigd sober te leven om overgewicht te voorkomen. Hierdoor lopen ze het risico dat ze te weinig bouwstenen binnenkrijgen voor de spieren. Wij willen een interventie ontwikkelen waarbij we met aangepast bewegen en voeding de spierafbraak kunnen tegen gaan

2. Vallen en de angst om te vallen zijn een groot probleem. Hierdoor beperken of vermijden mensen met het postpoliosyndroom het lopen. Wij willen onderzoek doen om vallen te verminderen door risicofactoren te identificeren en een valinterventie te ontwikkelen. Daarmee zorgen we ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven lopen.

3. 25% van de mensen met het postpoliosyndroom heeft een allochtone achtergrond. Door culturele verschillen in ziektebeleving en in opvattingen over ziekten en handicaps, slaanbestaande revalidatiebehandelingen soms onvoldoende aan. Om de resultaten van revalidatiebehandelingen verder te verbeteren, willen we behandelingen aanbieden waarin meer recht gedaan wordt aan de culturele achtergrond van de patiënt.

4. We willen een behandelapp voor zorgprofessionals ontwikkelen. Hiermee willen we behandelaars in de directe omgeving van patiënten van praktische kennis over de beste behandelmethoden voorzien.

5. Met de ontwikkeling van e-learnings (online leermodules) willen we patiënten ondersteunen om zelf te leren hoe ze met hun klachten omgaan. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een psychologische e-learning die gebaseerd is op eerder onderzoek naar een psychologische interventie om mensen met het postpoliosyndroom te ondersteunen in het omgaan met de toenemende achteruitgang.

6. We willen, in samenwerking met het landelijke polio-expertisecentrum, een netwerk opzetten voor het trainen van fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra, zodat we mensen met het postpoliosyndroom goede behandelmogelijkheden kunnen bieden in hun eigen woonomgeving.

We vertellen u graag meer over het postpoliosyndroom en over de projecten waarbij uw steun onmisbaar is. Neem contact met ons op via deze link of kom direct in actie door een actiepagina aan te maken. In dat geval nemen wij contact op met u.